කාබන් වායු විමෝචනය අවම කිරීමට අවධානය

Sri Lanka

ලෝකය පුරා කාබන් වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා මේ වන විට අවදානය යොමුව තිබෙනවා.
ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල් 2050 හා 2060 පමණ වන විට කාබන් විමෝචනය ශූනය මට්ටමකට පත් කිරීමටයි මේ වන විට තීරණය කර ඇත්තේ.
ඒ අතරින් අමෙරිකාව 2050 දීත් චීනය 2060 දීත් කාබන් වායු විමෝචනය සීමා කිරීමට නියමිතයි.
කෙසේ වෙතත් 2040 දී ඉන්දියාව තම රට තුල කාබන් විමෝචනය සීමා කිරීමට ප්‍රතිඥා ලබාදී තිබෙනවා.
ඉකොනොමික් ටයිම්ස් වාර්තා කළේ , මේ සදහා විකල්ප බල ශක්ති මූලාශ්‍ර කෙරෙහි ඉන්දියාවේ අවධානය යොමුව ඇති බවයි.
මෙහිදී සූර්ය ශක්තිය කෙරෙහි වැඩි අවදානයක් යොමුව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *