අදික ජනගහනය ඇති නගරවලින් 2030 දී ටෝකියෝ දෙවන තැනට

ඉන්දියාවේ නාගරික ජනගහනය වාර්තාගත මට්ටමින් ඉහළ යමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා.
2011 දී , මිලියන 377 ක් වූ එම පිරිස 2050 දී මිලියන 877 ක් බවට පත්වන බවටයි ගණනය කර ඇත්තේ.
මේ අතර ලෝකයේ අධික ජනගහනයක් ඇති නගර අතර මුල්තැනට ඉන්දියාව 2030 දී ළගාවන බවද මෙම වාර්තා හෙළිකරනවා.
ඒ 2030 දී දිල්ලි නගරයේ ජනගහනය මිලියන 40ක් බවට පත්වීම සමගයි.
ඒ වන විට ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ ජනගහනය මිලියන 37 ක් බවට පත්වීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *