පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු හෙලිකරයි

Sri Lanka

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු දැනට අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින නෞෆර් මවුලවී බවට හඳුනා ගෙන ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
සරත් වීරසේකර මහතා මෙම අනාවරණය කළේ මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *