අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 159 හා කොරෝනා මරණ 2ක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 159ක් හා කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
අදපස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 63 ක්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *