රන්ජන් වෙනුවට මාන්නප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තුවට

Sri Lanka

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩුවීමත් සමඟ සමගිජනබලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලයිස්තුවේ ඊළග සිටින්නේ අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතායි.

එම මන්ත්‍රී ධුරය සදහා අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *