විස්සයි විස්ස පන්දු යවන්නන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ මුල් ස්ථාන 10ට සඳකැන් හා වනිදු

Sri Lanka

අයි සී සී විස්සයි විස්ස පන්දු යවන්නන්ගේ ශ්‍රේණි ගත කිරීම් ලැයිස්තුවේ 09වන සහ 10වන ස්ථාන ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලක්ෂාන් සඳකැන් සහ වනිදු හසරංග සමත්ව තිබෙනවා.

දිගු කලකට පසුවයි ලාංකීය ක්‍රිඩකයන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ මුල් ස්ථාන 10 අතර එක්වීමට සමත්ව ඇත්තේ.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *