ක්වාඩ් එකමුතුව ප්‍රංශය සමග යුධ අභ්‍යාසයේ

Sri Lanka

ප්‍රංශය, ඉන්දියාව, ඇමරිකාව, ජපානය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව නැගෙනහිර ඉන්දියන් සාගර කලාපය තුල ඒකාබද්ධ යුධ අභ්‍යාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පේරෝස් ලෙස නම් කළ මෙම යුධ අභ්‍යාසයට මෙම රටවල් සම්බන්ධ වනු ලබන්නේ චීනයේ විරෝධය මැදයි.
අනාගත අවශ්‍යතාවයන් තුල ඒකාබද්ධ යුධ හැකියාව වර්ධනය මෙම අභ්‍යාසයේ අරමුණයි.
කෙසේ වෙතත් මෙම අභ්‍යාසයට විරෝධය දක්වමින් චීන යුධ නෞකාවන්ද එරට ආසන්න කලාපයේ යුධ අභ්‍යාසයක නිරත වනවා.
ක්වාඩ් එකමුතුව හානිකර යුධ එකතුවක් බවටයි චීනය චෝදනා කරන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *