රුසියානු කොරෝනා එන්නත ඉන්දියාවේ නිපදවීමේ වෑයමක්

Sri Lanka

රුසියානු කොවිඩ් එන්නත වන ස්පුට්නික් V ඉන්දියාව තුල නිපදවීමට එකඟතාවය පළකර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 100ක් ඉන්දියාව තුල නිපදවීමට නියමිතයි.
ඉන්දියානු එන්නත් නිෂ්පාදකයෙකු වන පැනසියා බයෝටෙක් හරහායි මෙම එන්නත් නිපදවීමට නියමිත වන්නේ.
මේ සමග ඉන්දියාව හරහා එම එන්නත බෙදා හැරීමට ද නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *