සෑම රජයේ ආයතනයකටම අල්ලස් කොමිසමෙන් පැමිණිලි පෙට්ටියක්(VIDEO)

Sri Lanka

සෑම රජයේ ආයතනයක් තුලම අල්ලස් පැමිණිලි සිදුකිරීම සඳහා , පැමිණිලි පෙට්ටියක් පිහිටුවන බව අල්ලස් කොමිසම පවසනවා.
එහි නියෝජිතයන් අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසුවේ , කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බවයි.
රාජ්‍ය ආයතනවලින් සේවා ලබා දීමට අල්ලස් ලබා ගැනීම මෙන්ම තමන්ගේ සේවා ඉටු කර ගැනීමට අල්ලස් ලබාදීමද වරදක් බවයි මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණේ.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *