අද කොරෝනා මරණ 3 ක් / සමස්ථය 591 යි

Sri Lanka

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 3ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 591 ක්.
අද දිනයේ දී , හෝමාගම , තණමල්විල හා හෙට්ටිපොල ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *