කොළඹ සිට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට කලින් ආසන වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම්

අලුත් අවුරුද්දට කොළඹ සිට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට විශේෂ මගී පහසුකම් සලසා ඇති බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ සදහා කලින් ආසන වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම්ද සලසා ඇති බවයි එහි සභාපති ශෂී වෙල්ගම මහතා පවසන්නේ.

අලුත් අවුරුදු සමයේ විශාල පිරිසක් කොළඹ සිට පිට පළාත් බලා පිටත්ව යනවා. මෙසේ ගම්බිම් බලා යන ජනතාවයේ පහසුව උදෙසා හදුනාගත් නගර දක්වා විශේෂ බස් සේවාවක් හෙට සිට ලබන 12 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවත අන්තර් පළාත් බස් පර්යන්තයේ සිට මෙම සේවා ක්‍රියාත්මකයි. අදාළ බස් රථ සේවා සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සහ ආසන වෙන් කරවා ගැනීම ඩබ්ලිව්  ඩබ්ලිව්  ඩබ්ලිව් ඩොට් එන් ටී සී බුකින්ග් ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ මයි බස් ඩෑෂ් එස් එල් ජංගම දුරකතන යෙදවුම මගින් හෝ සිදු කර ගත හැකියි.

එසේම බැස්ටියන් මාවත ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභා කාර්යාලයට පැමිණීමෙන්ද මෙම පහසුකම් ලබා ගත හැකි බවයි එහි සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *