ගුටි ඇනගන්න අභියෝග කරන මැති – ඇමති සංවාදය – (VIDEO)

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සභාව මිනිත්තු 05කට අද පෙරවරුවේ විනාඩි 5කට කල් තැබුණා.
මේ එම අවස්ථාවේදී අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ හා මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා අතර හටගත් උණුසුම් විවාදයයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *