පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් සංවාදය ගැන ඇමති චමල්ගේ කණගාටුව

අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තම කණගාටුව පළ කරන බව හිටපු කථානායක අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා සහ අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇති වූ අතර එහදි මන්ත්‍රීවරුන් එකිනෙකාට අභියෝග කරගනු ලැබුවා.
ඒ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 5කට කල් තැබුණු අතර යළි සභාවේ කටයුතු ආරම්භ වීමෙන් පසු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීවරයා විසින් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදීමට පෙරයි අමාත්‍යවරයා බව කියා සිටියේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *