ඩොලරය 203 පනී / ඉතිහාසයේ රුපියලේ අඩුම අගය

Sri Lanka

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අඩුම අගය වාර්තා කර තිබෙනවා.
විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල මේ වන විට සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 203යි ශත 50ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *