දකුණු ආසියාවේ පළමු ඩිස්නිලන්තය ලංකාවේ ඉදිකිරීමට සූදානමක්

මැලේසියානු සහ කොරියානු ආයෝජන සමාගමක් වන කැවිටිෂන් සමාගම විසින් (යෝජිත) බෝපිටිය විවේක උද්‍යානයේ දී දකුණු ආසියාවේ පළමු ඩිස්නිලන්තය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කර 150 ක ඉඩමක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා රජය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව කොරියාවේ කුහරා සමාගමේ සභාපති බේක්ජියම් කිම් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
මෙවන් තත්ත්වයකදී සමස්ථ දකුණු ආසියාවේම සංචාරකයන්ගේ ආකර්ණයක් මෙරටට හිමිවනු ඇති බවයි ආයෝජන සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *