අද කොරෝනා මරණ 2ක් / සමස්ථය 593 යි

Sri Lanka

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 2ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
එම මරණ දෙහිවල හා කොණ්ඩාවිල් ප්‍රදේශවලින් වාර්තාවී තිබුණා.

මේ සමග ලංකාවෙන් වාර්තාවන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 593 ක්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *