සයිබර් විශේෂඥයන් 4,000 ක් පුහුණු කිරීමේ මෙහෙයුමක්

Sri Lanka

ඉන්දියාවට එල්ලවන සයිබර් ප්‍රහාර ප්‍රමාණය ඉහළයාම සමග ඊට එරෙහිව විශේෂඥයන් 4,000 ක් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.
හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසන්නේ , මාස 6ක් තුල මෙම ඉලක්කය ජයගන්නා බවයි.
ඉන්දියාවේ ආරක්ෂිත දත්ත පද්ධති වෙනත් රටවල් හා විවිධ සංවිධාන වෙත පත්වීම වැළැක්වීම මෙහි අරමුණ වනවා.
සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන සහ සිද්ධි ප්‍රතිචාර හදුනාගනිමින් පියවර ගැනීම මෙම කණ්ඩායමේ අරමුණයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *