දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද විශේෂ සමුළුවක්

Sri Lanka

ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසය පිළිබද කැපී පෙනෙන කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අමෙරිකානු ජනපතිවරයාගේ ,දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද විශේෂ නියෝජිත ජෝන් කෙරී මහතා අවධාරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අප්‍රේල් 22 හා 23 යන දිනවල පැවැත්වෙන විශේෂ සමුළුවේ දී මීට අදාළ තීරණාත්මක සාකච්ජා සිදුකරන බවයි ඔහු පවසන්නේ.
මිනිස් වර්ගයා හා සත්ව ප්‍රජාව ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයේ සෘජු ලපෑමකට ලක්ව තිබෙනවා.
එය මිනිසා විසින්ම වර්ධනය කරන ලද්දක් බැවින් වඩාත් ප්‍රයෝගික පියවර කඩිනමින් අනුගමනය කිරීමට ලෝකය පෙළඹවීමයි අමෙරිකානු ජනපතිවරයාගේ සැලසුම ලෙස පෙන්වා දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *