ලොව ලොකුම බෞද්ධ විහාරයට ගිනි කන්දකින් බලපෑම්

ලොව දැවැන්තම බොදු වෙහෙර ලෙස නම් කරන්නේ බොරෝබුදූර් වෙහෙරයි.වසර 1200ක ඉතිහාසයක් ඇති එම පින්බිම ලෝකයේ සුවිශේෂ ස්ථානයක් ලෙස නම්වනවා. එහෙත් මේ වන විට එම විහාරයට අත්ව ඇති ඉරණම පිළිබද අනාවරණයයි මේ.

 

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :