වෙනම පොලිසියක් හැදූ යාපනය නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගම් මනිවන්නන් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය පැවසුවේ, නගරාධිපතිවරයා වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත යොමු කර ඇති බවයි.

යාපනය නගර සභාව විසින් පොලිස් බලකායක් පිහිටුවා ඔවුන්ට අතීතයේ තිබූ කොටි පොලීසියට සමාන අන්දමේ ඇදුම් ලබා දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගම් මනිවන්නන්ට චෝදනා එල්ලවී තිබෙනවා.

නගරාධිපතිවරයා අත්අත්ඩංගුවට පත්වීමට පෙර මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා කියා සිටියේ යාපනය නාගරික පොලිස් බලකායේ රාජකාරිය වන්නේ නගරය තුළ කැලි කසල දමන්නන් අධීක්ෂණය කිරීම, දඩ මුදල් එකතු කිරීම, වාහන හැසිරවීම, කොරෝනා නීතිරීති කඩ කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම යන කටයුතු සඳහා බවයි

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *