නිව් ඩයමන්ඩ් නැවේ සමුද්‍ර හානියට කෝටි 340ක වන්දියක් ඉල්ලයි

Sri Lanka

නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ තෙල් කාන්දුවෙන් මෙරට සාගරයේ සිදු වූ සමුද්‍ර හානියට රුපියල් බිලියන 3.423ක වන්දි ගෙවන ලෙස නීතිපතිවරයා, නෞකා සමාගමේ නීතිඥයින්ට දන්වා ඇතැයි, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
සමුද්‍රිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතීඥ දර්ශනි හදපුර මහත්මිය සඳහන් කළේ, අදාළ සමාගම හානී පූර්ණය සිදු නොකළ හොත් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව නීතිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කරන බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *