විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීමේ පනත සම්මතයි

විශේෂ මහාධිකරණ  පිහිටුවීම ඇතුළත් අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 67කින් සම්මත වුණා.

කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 119ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ලැබුණේ ඡන්ද 52ක් පමණයි.
ඒ අනුව අධිකරණ කටයුතු කඩිනම් කිරීම සදහා වන විශේෂ මහාධිකරණ 3ක් පිහිටුවීමට නියමිතයි.

3271

ආසාදිතයන්

3016

සුවය ලැබූ

242

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :
en_USEnglish
en_USEnglish