පකිස්ථානයේ ජාතික ආදායමෙන් සියයට 50ක් සුළු පිරිසක් අතට

පකිස්ථානයේ සමස්ථ ජාතික ආදායමෙන් හරි අඩක් එරට සියයට 20ක පිරිසක් අතට පත් වන බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
අල් අරාබියා වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ වාර්තා අනුව මෙය හෙළිවූ බවයි.
පකිස්ථානයේ සමස්ථ ආදායමෙන් සියයට 35ක් පුද්ගලයන් සියයට 10ක පමණ සුළුතරයක් අතට පත්වන බවද මෙම වාර්තා අනාවරණ කළා.
මෙය බරපතල මට්ටමේ ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාවයක් බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ.
පකිස්ථානයේ දිළිදු භාවය මැඩලීම සඳහා මෙය බාධාවක් බවද එම වාර්තා ප්‍රකාශ කළා.

313769

ආසාදිතයන්

280868

සුවය ලැබූ

28393

ප්‍රතිකාර ලබන

4571

මරණ

10076981

පළමු එන්නත

2254887

දෙවන එන්නත

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *