ලබන වසරේ සිට වාර 3ට පෙළපොත් 3ක්

පාසල් දරුවන් සඳහා ලබන වසරේ සිට වාර 3ට පෙළපොත් 3 ක් ලබා දීමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කළේ, මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවළ යටතේ එම පියවර ගන්නා බවයි.

313769

ආසාදිතයන්

280868

සුවය ලැබූ

28393

ප්‍රතිකාර ලබන

4571

මරණ

10076981

පළමු එන්නත

2254887

දෙවන එන්නත

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *