කරුවිට / ඇලපාත / කිරිඇල්ල හා ඇහැලියගොඩ නගරවලට විදුලි සිපයුම අත්හිටුවීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ එම ප්‍රදේශවලට බලපා ඇති ජල ගැලීම් තත්ත්වය මුල් කරගෙනයි.
ජල ගැලීම් තත්ත්වය පහව යන තෙක් මෙම විදුලිය අත්හිටුවීම් ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙසයි.

22028

ආසාදිතයන්

15816

සුවය ලැබූ

6113

දැනට රෝගීන්

99

මරණ

බෙදා හරින්න :