අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හටගත් ජල ගැලීම් තත්ත්වය මුල්කර ගනිමින් හානි සිදුව ඇති මහ මාර්ග පිළිබද තොරතුරු ලබාදීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දුරකථන අංක කිහිපයක් හදුන්වාදී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අධිවේගී නොවන අනෙකුත් ඒ සහ බී පන්තියේ මාර්ග සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු 1968 යන කෙටි අංකයටත් අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධ තොරතුරු 1969 යන කෙටි අංකයටත් ලබාදිය හැකියි.
මීට අමතරව පහත. දුරකථණ අංක හරහාද දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් එම තොරතුරු ලබාදිය හැකිවනවා.

අතුල ගමගේ  ( පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ – දකුණ )  041 2222 150, 071 8055 117
කේ. ජී. ඩී කිරිඇල්ල ( පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ – සබරගමුව )  045 2222 608, 071 4396 759
මංගලා මාරසිංහ ( පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ – වයඹ )  037 2223 250, 071 8003 699
ඊ. එම්. එස්. ඒකනායක ( පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ – උතුරු මැද )  025 2235 201, 071 4225 668
ආර්. යූ. රණසිංහ ( ප්‍රධාන ඉංජිනේරු – කලුතර )  034 2222 500, 077 3408 180
එම්. ජී. කේ මොහන්දිරම් ( ප්‍රධාන ඉංජිනේරු – බණ්ඩාරවෙල )  057 2222 171, 071 6373 450,
ඉලංගිරන් ( ප්‍රධාන ඉංජිනේරු — මුලතිව් )  021 2285 724, 077 6180 853,
කේ. එම් තිලකරත්න ( ප්‍රධාන ඉංජිනේරු – නුවර එළිය ) 052 2222 552, 071 8675 031,
ඩී. එන්. එල්. කේ. ගන්නෝරුව ( ප්‍රධාන ඉංජිනේරු – මාතලේ )  066 2222 009, 071 4559 320

23311

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6200

දැනට රෝගීන්

109

මරණ

බෙදා හරින්න :