නාඩි වාක්‍යය සලකනු ලබන්නේ විස්මිත අනාවැකි ක්‍රමවේදයක් ලෙසයි. කිසිදු ආගමකට ගැති නොවන එම ක්‍රමවේදය තුලින් ලෝකයේ උපත ලබන අතීත අනාගත මිනිසුන්ගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා මෙන්ම භවයන් පිළිබදවද අනාවරණ කරන් ලබන්නේ විස්මිත ලෙසයි. මේ ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරීමක් හා එයින් අනාවරණ කරනු ලැබූ විස්මිත කරුණු පිළිබදයි.

 

26559

ආසාදිතයන්

19438

සුවය ලැබූ

6991

දැනට රෝගීන්

130

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.