මීගමුවේ දී අතුරුදන්වූ දෙහැවිරිදි දැරිය සොයාගනී

මීගමුව තලාහේන ප්‍රදේශයේ දී අතුරුදන්වූ වයස අවුරුදු 2ක දැරිය සොයාගෙන තිබෙනවා.
එම දැරිය ඇයගේ පියාගේ භාරයේ සිට සිටියදී සොයාගෙන ඇති අතර ඔහු විසින් මවගේ අනුදැනුමකින් තොරව දැරිය රැගෙන ගොස් ඇති බව අනාවරණ වී තිබුණා.
දෙමාපියන් අතර එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපොහොසත්වීම මත දැරිය පරිවාස භාරයයට පත් කිරීමටයි මේ වන විට පියවර ගෙන ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *