අප රටට දැවැන්ත සාගර පද්ධතියක් උරුම වී තිබෙනවා.එම සාගර පද්ධතිය තුල අප රටට වටිනා සාගර ජීවීන් එකතුවක්ද හිමි බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එි පිළිබද ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි කතාවයි.

 

25410

ආසාදිතයන්

18304

සුවය ලැබූ

6982

දැනට රෝගීන්

124

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.