එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් හා නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී අද දිවුරුම් දුන්නා. මේ එම අමාත්‍යවරුන්ගේ ලයිස්තුවයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

රන්ජිත් අළුවිහාරේ – සංචාරක සංවර්ධන, ක්‍රිස්තියානි කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලකී ජයවර්ධන – කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

නලින් බණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ, නිතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

එඩ්වඩ් ගුණසේකර – අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කාදර් මස්තාන් – නැවත පදිංචිකිරීම, පුනරුත්තාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අංගජන් රාමනාදන – කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අජිත් මාන්නප්පෙරුම – පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

23484

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6366

දැනට රෝගීන්

116

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.