ළමා අපචාර වළකමු…. Child Abuse Prevention

ළමා හිංසන හා අපචාර පිටු දැකීම ඔබේත් මගේ ජාතික වගකීමකි. දරුවන්ගේ පැහැබැර ළමා කාලය වෙනුවෙන් මෙන්ම සුරක්ෂිත අනාගතය වෙනුවෙනුත් අපි ඊට කැපවිය යුතු වෙමු

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.