ඉන්දියාවෙන් දිනක් තුල වැඩිම ආසාදිතයන් හමුවෙයි / දිනකදී 379,000 ක්- මරණ 3605 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල ඉන්දියාවෙන් වාර්තාගත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව 379,000 ක ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වූ බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.
මේ අතර මරණ 3605 ක් ද ගතවූ දිනයේ වාර්තා වී තිබෙනවා.
මේ දක්වා ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 183,000 ක්.
ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 204,000 ක් දක්වා වර්ධනයවී තිබෙනවා.
මේ දක්වාම ප්‍රමාණවත් ඔක්සිජන් සැපයීමේ ගැටළුවක් මතුව තිබීම ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ වර්ධනයට බලපා තිබෙනවා.
පවත්නා තත්ත්වය තුල ඉන්දියාවට කඩිනම් සෞඛ්‍ය ආධාර ලබාදීමටයි රටවල් රැසක්ම කටයුතු කරමින් පවතින්නේ.

313769

ආසාදිතයන්

280868

සුවය ලැබූ

28393

ප්‍රතිකාර ලබන

4571

මරණ

10076981

පළමු එන්නත

2254887

දෙවන එන්නත

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *