ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පිලියන්දල , ගම්පහ , වත්තල හා මුල්ලේරියාවෙන්

ගතවූ දිනයේ හඳුනාගත් කොරෝනා ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වනවා.
එම සංඛ්‍යාව 498 ක්.
පිලියන්දලින් ආසාදිතයන් 122ක් , පාදුක්කෙන් 51 ක් හා මුල්ලේරියාවෙන් ආසාදිතයන් 55ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 387 ක් හමුව තිබෙනවා.
ගම්පහ මහ නගර සභා සීමාවෙන් 93 යි. වත්තලින් 72 ක් හා කොටදෙණියාවෙන් 48ක් වාර්තාවනවා.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 377 ක් වාර්තාවූ අතර මොරගහහේනෙන් ආසාදිතයන් 53 ක් හා හොරණින් ආසාදිතයන් 50ක් වාර්තා වනවා.
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 78ක් 50ක් වාර්තාවූයේ හිඟුරක්ගොඩින්.

 

303682

ආසාදිතයන්

273496

සුවය ලැබූ

25928

ප්‍රතිකාර ලබන

4258

මරණ

8718433

පළමු එන්නත

1994384

දෙවන එන්නත

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *