ලොවක් බිය කළ හොල්මන් කළ මෝටර් රථ

ලොව පුරා පැහැදිලි කළ නොහැකි අබිරහස් පවතිනවා. ඒ අතරටයි හොල්මන් සම්බන්ධ මෝටර් රථ සැලකෙන්නේ. මේ ඒවා පිළිබද කතාවයි.

5625

ආසාදිතයන්

3440

සුවය ලැබූ

2172

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :