ඉහළ නංවන ලද රථවාහන වැරදි සම්බන්ධ දඩ මුදල් පිළිබද බොහෝ දෙනකුගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.ම් අදාළ වැරදි හා ඒ වෙනුවෙන් අය කරනු ලබන නව දඩ මුදල් පිළිබද සම්පූර්ණ වාර්තාවයි.

23311

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6200

දැනට රෝගීන්

109

මරණ

බෙදා හරින්න :