ප්‍රධාන-පුවත්

2019 ලෝක කුසලානයේ ලංකාවේ තරග ලයිස්තුව මෙන්න

ලබන වසරේ එංගලන්තයේදී පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාලසටහන මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා….

ෆයිසර්ගේ කැක්කුම මිරිස්සට විතරද ? රටේම අනවසර ඉදිකිරීම් පිළිගන්නවාද ?

මිරිස්ස වෙරළ තීරයේ ඇති අනවසර ඉදිකිරීම ලෙස දකිනා ගොඩනැගිලි ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනීම තාවකාලිකව නවතා…

en_USEnglish
en_USEnglish