ඉරානය න්‍යෂ්ටික අවියකට ආසන්නයෙන් (Video)

ඉරානය යුරේනියම් බලගැන්වීම සියයට 60 ඉක්මවා වර්ධනය කර ඇතැයි අනාවරණ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉරානය වෙත…

අයි එස් ලොක්කා පරලොව යවයි

තම නායක අබ් හුසාන් අල් හෂීමි අල් කුරේෂි මියගිය බව අයි.එස්. හෙවත් ඉස්ලාමික් ස්ටේට් ත්‍රස්ත සංවිධානය…