වැඩියෙන් නැරඹූ

ගොනුන් දහස් ගණනකගේ ජීවිතය ඛේරා ජීවිතය නසාගත් ගවයා

මනස උසස් මිනිසා යහපත් මෙන්ම අයහපත් ක්‍රියාකරකම් සදහා පෘථවියේ වඩාත්ම සක්‍රීය ජීවියා ලෙසයි සැලකෙන්නේ.මිනිසා අතින්…

කෝලි – අනුෂ්කාගේ විවාහ මංගල්‍යයට සහභාගීවූ එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා කියන කතාව

දැන් මෙරට ක්‍රිකට්‌ නැරඹීම කාලය කා දැමීමක්‌ සහ ලේ රත් කරගැනීමක්‌ පමණි. පරාජය විනා ජයග්‍රහණයක…

ඇමසන් වනයෙන් හමුවූ රාත්‍රීයේ එළිය විහිදුවන විස්මිත ගස්

ඇමසන් වනාන්තරය සැලකෙන්නේ රහස් රැසක් සගවන විස්මිත කලාපයක් ලෙසයි.එම අබිරහස් කලාපයෙන් විස්මිත රාත්‍රීයේ පමණක් එළිය…