විදෙස්ගත ලාංකිකයින්ට

සවුදියේදී තවත් විදෙස් ශ්‍රමිකයකුට මරණ දඩුවම

පුද්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවූ බව කියන ඉන්දුනීසියානු ජාතිකයකු සවුදි අරාබියේදී හිස ගලා දමා මරණ දඩුවමට…

ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා වීසා වෙනස් කරයි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සේවා යෝජකයින්ට ඉහළ නිපුණතා වලින් සපිරි විදෙස් ශ්‍රමිකයින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සේවයට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නව…

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය අද සිට

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2018 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම්…

දකුණු කොරියාවේ ලාංකිකයින්ට විශේෂ අවස්ථාවක්

දකුණු කොරියාවේ විවිද ප්‍රදේශවල සේවය කරනවිදෙස් ශ්‍රමිකයින්ට දකුණු කොරියාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය යෙන් මිලකළ…

එමීර් රාජ්‍යයේ විගමනික ශ්‍රමිකයින්ට විද්‍යුත් හැදුනුම්පතක්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සමාගම්වල සේවය කරන සේවකයින්ට එකවර හැඳුණුම්පත් ලබාදීම සඳහා නව ඉලෙක්ට්‍රොනික් පද්ධතියක්…