විශේෂාංග

වසර දහස් ගණන් ආයුෂ ලබන විස්මිත යෝගින්

වසර දහස් ගණන් ආයුෂ ලබන විස්මිත යෝගින්

අද වන විට මිනිස් පරමායුෂ දැක්වෙන්නේ වසර 120කට අඩු මට්ටමක් ලෙසයි. එසේම වයස අවුරුදු 79 ට අඩු අගයක් අප රට තුල ආයු අපේක්ෂාව ලෙස සැලකෙනවා. කෙසේ වෙතත් වසර 2000 ඉක්මවා ආයු ලබා සිටින යෝගීවරුන් අදද ලෝකයේ වෙසෙන බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.
දෙව්ලොව පොලවේ මවන චීනයේ කණාමැදිරි උයන

දෙව්ලොව පොලවේ මවන චීනයේ කණාමැදිරි උයන

ලෝකයේ සුන්දර ස්ථාන බොහෝ පැවැතියද එවන් ස්ථාන වෙත ගමන් කිරීම සියල්ලන්ටම කල හැක්කක් වන්නේ නැහැ. එසේම ලෝකයේ ඇති බොහෝ සුන්දර ස්ථාන මිනිසකුට ජීවිත කාලය තුල සංචාරය කළද දැක නිමා කිරීමටද අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. චීනයේ පිහිටා ඇති කණාමැදිරි උද්‍යානයද සැලකෙන්නේ මිහිමත ඇති සොදුරුම තැනක් ලෙසයි. මේ එහි විශ්මයයි.