අත්බෝම්බ සිද්ධියට ඇල්ලූ දේවස්ථාන සේවකයා නිදහස්

බොරැල්ල සියළු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානය තුල ජීව අත්බෝම්බයක් තැබීමේ සිද්ධියට අදාළව රැඳවුම් නියෝග මත රඳවා තබාගෙන සිටි…

දේවස්ථාන අත්බෝම්බ සිද්ධියේ තවත් සැකකරුවකුගෙන් රහස් ප්‍රකාශයක්

බොරැල්ල සියළු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානය ට ජීව අත්බෝම්බයක් තැබීමේ සිද්ධියට අදාළව තවත් සැකකරුවෙකු අද (01) කොළඹ අතිරේක…

දේවස්ථාන අත්බෝම්බ සිද්ධියට සැක වෛද්‍යවරයාගෙන් ,රහස් ප්‍රකාශයක්

බොරැල්ල ආනන්ද රාජකරුණා මාවතේ පිහිටි සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ තිබී හමුවූ අත්බෝම්බය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන රැඳවුම්…

බොරැල්ල පල්ලියේ අත්බෝම්බයේ සැකකරුවෙකුගෙන් රහසිගත ප්‍රකාශයක්

බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ දේවස්ථානයක තිබී අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින සැකකරුවන් අතරින් අදාළ බෝම්බය…

පොලිස්පතිවරයාගෙන් විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් ( Audio)

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථාන භූමියේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධිය පිළිබද විමර්ශන හා ඒ සම්බන්ධ විවිධ…

අත්බෝම්බය හමුවූ පල්ලියට පැමිණි සැක පුද්ගලයා සොයා පොලිස් කණ්ඩායම් 2ක්

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථාන භූමියේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයාගත් දිනයේ උදෑසන පල්ලියට පැමිණි බව පැවසෙන සැක කටයුතු…

දේවස්ථානයකින් හමුවූ අත්බෝම්බය ගැන දරුවෙකුගෙන් සාක්ෂියක්

බොරැල්ල ආනන්ද රාජකරුණා මාවතේ පිහිටි සියලු සාන්තවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ තිබූ පිපිරීමට සකස් කරන ලද අත්බෝම්බය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂියක්…

පුද්ගලික රෝහලකින් අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධියට, තුන් දෙනෙකු ගැන සැක

නාරාහේන්පිට ලංකා රෝහලේ පළමු මහලේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව පුද්ගලයින් 3 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් පොලීසියේ…