අමාත්‍ය

ජනපති දැන් මිත්‍රශීලීයි / රාජිත කියයි

වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා දිවයින පුවත්පත සමග සිදුකළ සංවාදයක් සම්පූර්ණයෙන්ම පහතින්…

ජිනීවා යෝජනාවේ සම අනුග්‍රහය නැත්නම් රටට අවාසියි / කිරිඇල්ල

එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකාව සම අනුග්‍රහනය දක්වන යෝජනා  වෙනස් නොකරන ලෙසත් ශ්‍රී…