අලි

මින්නේරිය වන උද්‍යානයේ අලි රංචු එක්වෙයි

මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයට වැසි සමය අවසන්වීම හේතුවෙන් වන අලි රංචු රැසක්ම වනෝද්‍යානයට ලගාවෙමින් පවතින බව…