ආරක්ෂාව

යුධ හමුදාවෙන් දරුවන්ට / වැඩිහිටියන්ට උපදෙසක්

රටේ පවතින වත්මන් වාතාවරණය හේතුවෙන් පාසැල් දරුවන්ගේ හා පොදු මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු…

පාසල්වල ආරක්ෂාවට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

පාසල්වල ආරක්ෂව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද ප්‍රකාශ…

විල්පත්තුවේ ආරක්ෂාව හමුදාවට

අන්තවාදී ඉස්ලාම් සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් නිසා අනතුරුදායක තත්ත්වයට පත්ව ඇති විල්පත්තුව අභයභූමිය ආශ්‍රිත වනාන්තර කලාපය ආරක්ෂක…

සිකුරාදා සාමූහික ජුම්මා යාඤ්ඤාව නොපවත්වන්න ඉල්ලීමක්

රට තුළ පවත්නා ආරක්ෂක තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගෙන හෙට (26) සිකුරාදා සාමූහිකව පවත්වන ජුම්මා යාඤ්ඤාව පැවැත්විමෙන්…