අස්වූ මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට අද යළිත් ඇමති ධූර

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇමැතිධූරවලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසෙන් තවත් 7 දෙනකු අද යළි…

මුස්ලිම් ඇමතිවරු යළි ධූරවල දිවුරන්න සූදානම්

අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත්වූ සියලු මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් යළි එම ධූරවල දිවුරුම්දීමට එකගතාවය පල කර තිඛෙනවා. ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා…