උදයංග වීරතුංග රිමාන්ඩ්

අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ උදයංග වීරතුංග මහතා ලබන 17 වැනිදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන…

උදයංග වීරතුංග අත්අඩංගුවට

ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ රතු වරෙන්තු ලැබ සිටි රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා කටුනායක ගුවන්…