එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මැතිවරණ පරාජය ගැන එජාපයෙන් නිවේදනයක්

මැතිවරණයෙන් ලැබූ දැවැන්ත පරාජයෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

එජාපයේ හා පොහොට්ටුවේ අර්බුධ උග්‍රයි / ජාතික ජන බලවේගය කියයි

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා පොදුජන පෙරමුණ අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා අර්බුධයකට ලක්ව ඇතැයි…

en_USEnglish
en_USEnglish