ජනපති අපේක්ෂක

ජනපති අපේක්ෂකයන්ට භාරදෙන්න උතුරේ පක්ෂවලින් යෝජනාවලියක්

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටින සියළුම අපේක්‍ෂකයන්ට භාරදීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානය හා සී.වී.විග්නේශ්වරන්ගේ පක්ෂය…

එජාප ජනපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම සම්මේලෙනයට පෙර

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මහා සම්මේලනයට…