ජෛව ආරක්ෂණ නීතිය

  • Home
  • කොරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය ගැන යළිත් සැකයක්

කොරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය ගැන යළිත් සැකයක්

කොරෝනා වෛරස වසංගතයේ ආරම්භය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය සැඟවූ බවට චීනයට එල්ලවන චෝදනාව යළි අවධානයට ලක්වෙමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා. එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ වසංගතයේ ආරම්භය සොයා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ…