ජොනී ඩෙප්

  • Home
  • අපහාස නඩුවෙන් ජොනී ඩෙප්ට වැඩි වාසි / දෙදෙනාම වරදකරුවන් වෙයි

අපහාස නඩුවෙන් ජොනී ඩෙප්ට වැඩි වාසි / දෙදෙනාම වරදකරුවන් වෙයි

හොලිවුඩ් නළු නිළි යුවළක වන ජොනී ඩෙප් සහ  ඔහුගේ හිටපු බිරිඳ ඇම්බර් හර්ඩ්, එකිනෙකාට අපහාස කර ගත් බවට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පැවැති නඩු විභාගයේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණි. දෙපාර්ශ්වයේම…